Kurumsal Eğitimler | Evren Bolgun

Kurumsal Eğitimler

 
Eğitim Detayı İçin Tıklayınız
 

AMAÇ

Eğitim, Türkiye`de ve Dünya piyasalarında açıklanan önemli finansal ve ekonomik verilerin analizi ve doğru yorumlanması üzerinde hazırlanmıştır. Verilerin ne anlama geldiğini, ekonominin ve piyasaların kısa, orta ve uzun vadede ne şekilde etkilenebileceğini yorumlama kabiliyetini kazanmak isteyen katılımcılara yönelik pratik bilgilerle donatılmış bir eğitimdir.

ODAK NOKTALARI

#Makro Ekonomi #Finansal Göstergeler #Veri Analitiği #Etkin Analiz #İleriye Dönük Tahmin

 

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR (ÖĞRETİMSEL ÇIKTILAR/KAZANIMLAR)

Bilir: Ekonomiye ve Piyasalara nasıl bakacağını bilir.
Anlar: Ekonomide kullanılan verileri anlar. 
Yapar: İş yerinde ve/ veya özel hayatında ekonomi ile ilgili doğru yorumlar yapar.

 

KATILIMCILAR

Tüm banka çalışanlarının katılımına uygundur.

 

İÇERİK

 • Makro Ekonomik Göstergelere Temel Yaklaşım
 • A.B.D. Makroekonomik Verileri & Analizi
 • Türkiye Makroekonomik Verileri & Analizi
 • Türev Piyasalara Ait Göstergeler
 • Uluslararası Finansal Piyasalardaki Risk Göstergeleri
 • Piyasa Veri Psikolojisini Anlayabilmek
 • Genel Değerlendirme

 

Eğitim-Yetkinlik İlişkisi

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Fiyatlama, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak

Eğitim Linki İçin Tıklayınız

 

Bu eğitimde, katılımcılara BİST Endeksi, Hisse Senetleri, USD/TRY, CDS,..vs gibi bir çok dayanak varlık üzerinden örnek uygulamalar ile tüm yapılandırılmış finansal ürün stratejileri aktarılmaktadır. Stratejilerin arkasında yer alan temel teorik fiyatlamalar ile güncel çeşitli örnek uygulamalar eşliğinde konu tüm yönleriyle anlatılmaktadır. Yapılandırılmış ürünlere dair temel kavramlardan güncel yatırım stratejilere kadar yurtiçi ve yurtdışı bazlı çeşitli örnekler ile, katılımcıların bu işlemler ve ilgili piyasalar hakkında detaylı bilgi sahibi olması sağlanmaktadır. Uygulamalar, günlük hayattaki gerçekte karşılaşılabilecek durumlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 
 
Forward anlaşmaları, belirli bir dayanak varlığı önceden belirlenmiş bir fiyat ve vadede alma ya da satma yükümlülüğü veren anlaşmalardır. Vade geldiğinde alıcı olan taraf (uzun pozisyon sahibi) kontratta belirtilen fiyattan dayanak varlığı almak zorundadır.  Aynı şekilde anlaşmayı satan taraf (kısa pozisyon sahibi) vade sonunda dayanak varlığı anlaşmada önceden belirlenmiş bir fiyat üzerinden alıcıya satmak zorundadır. Forward anlaşmaları taraflara yükümlülük getirmekte ve bu yükümlülükten kaçınma hiç bir şartta mümkün olmamaktadır.
İlk swap sözleşmeleri 1980’li yılların başlarında yapılmıştır. Swap, iki tarafın edimlerinin belirli bir zaman diliminde karşılıklı olarak değişiminde anlaştıkları bir finansal işlemdir. Swap işleminin esasını oluşturan edimlerin konusu, “belirli bir miktar ve nitelikteki para, döviz, altın, finansal araç, alacak, mal vb. varlıklar” olabilir. Faiz swapında değişime konu olan ödemeler, faiz, anapara veya hem anapara hem de faiz ödemeleri olabilir. Bu nedenle, swap, iki taraf arasında yapılan faiz veya anapara ödemelerinin, koşullarını önceden belirleyerek, değişimi sağlayan bir sözleşme olarak da tanımlanabilir. 
Tamamen değişken faizli bir borç yapısı, mevcut durumda kısa vadede avantajlı görünse bile uzun vadeli bir nakit akışı için risklidir. Sabit faizli uzun vadeli bir borç planı size tamamen öngörülebilir bir nakit akış tablosu sağlar, ancak faizi sabitlediğiniz zaman oluşan vade risk primi sebebi ile de faiz maliyetiniz artmaktadır. Faiz türevleri borç yükümlülüklerinizdeki faiz riskinizi en verimli bir şekilde düzenlemenize ve uygun bir portföy oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
 
 
 

Türev ürünlerin kullanımı çok eskilere dayanmakla beraber özellikle son 20 yılda yaşanan finansal dalgalanmalar bu alandaki gelişimi hızlandırmıştır. Günümüzde türev ürünler risk yönetimi, korunma ve spekülatif amaçlarla kullanılabilmektedir.  Bu eğitimde katılımcılara, vadeli kur, endeks, hisse senedi, faiz, emtia gibi temel türev ürünlerin yapısı, özellikleri, fiyatlanması ve analizi ile ilgili bilgiler verilmekte ve risklerden korunmak için türev ürünleri nasıl kullanacakları anlatılmaktadır. Eğitim sırasında aktarılan örneklerle spekülasyon, hedging (korunma) arbitraj işleminin şekilleri ve yapılış tarzı uygulamalı olarak gösterilmektedir. Detaylı biçimde VİOP ürünlerinin özellikleri anlatılmaktadır. Viop ürünlerinin kullanım alanları, fiyatlanmasında ve analizinde kullanılan yöntemler uygulamalı olarak aktarılmaktadır. Hedge ve spekülatif amaçlı Viop kontratlarının hangi stratejiler ile kullanılabileceği anlatılmaktadır.

Bu eğitim kapsamda Yurtdışı (CBOE, CME,..VS) ve Yurtiçi (VİOP) Vadeli piyasalara ait kontratların tüm özellikleri, Alım/Satım İşlemleri, Yatırım Stratejileri eşliğinde oluşturulan gerçek portföyler üzerinden Finnet Trade Simulator Uygulaması (http://www.finnets.com), Finnet VİOP Analiz Expert (https://www.finnet.com.tr/FinnetStore/Tr/Urun/AeViopExpert) analiz sistemi üzerinden konu kapsamlı bir şekilde incelenmektedir.

 
 
 
2005 yılında VOBAŞ (Vadeli Opsiyon Borsası) ile ülkemiz gündemine katılan “Finansal Türev” işlemlerine yönelik ilgi her geçen gün artmaktadır. Son yıllarda yatırımcı ilgisi oldukça artmakta olan “Opsiyonlar”, 1980’li yılların sonlarından itibaren Dünya finans piyasalarında işlem hacmi artan bir finansal enstrüman olarak yoğun talep görmektedir. Türkiye’de bankalar tarafından geçmişte tezgahüstü işlemlere ve organize borsa şeklinde VİOP borsası bünyesinde işlem görmekte olan “Opsiyon” ürününe yönelik olarak fiyatlama, modelleme, finansal korunma, teminatlandırma ve risk yönetimi gibi farklı açılardan bir bakış ile tüm noktalar bu eğitim çerçevesinde incelenecektir.
Eğitimin amacı, Türk finans piyasalarının gelişiminde kritik bir yer tutması beklenen bu ürünün bireysel ve kurumsal yatırımcılar, şirket yöneticileri, ortakları ve türev ürünlere ilgi duymakta olan tüm taraflarca çok daha iyi anlaşılarak doğru modeller ile risk yönetimi prensipleri ilkeleri uyarınca verimli bir şekilde işlemler yapılmasına katkıda bulunmaktır.
Bu eğitim kapsamda Opsiyonların tüm özellikleri, Alım/Satım İşlemleri, Yatırım Stratejileri eşliğinde oluşturulan gerçek portföyler üzerinden Finnet Trade Simulator Uygulaması http://www.finnets.com/Competition/OpsiyonIzle, Matriks Opsiyon Analiz Ekranı üzerinden konu kapsamlı bir şekilde incelenmektedir.

Eğitim linki için tıklayınız.

Türk sermaye piyasalarındaki 2001 krizinden sonra başlayan hızlı gelişme ve değişim, yatırım ürünlerinin çeşitlenmesini ve dolayısıyla yatırımcıların risk, getiri ve vade tercihlerinin daha etkin karşılanmasını olanaklı hale getirmiştir. Konvansiyonel yatırım araçlarından daha farklı özelliklere sahip olan varantlarda sağlıklı yatırım yapılabilmesi için, varantların yapılarının ve işleyişlerinin yatırımcılar tarafından çok daha iyi anlaşılması gerekmektedir.Prensip olarak yatırımcıya, bir dayanak varlığı, önceden belirlenen bir fiyattan, belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma ya da satma hakkı veren varantlar, dayanak varlığın bir türevidir ve dinamikleri diğer yatırım ürünlerinden farklı işlemektedir. Bu farklı işleyişe çarpıcı bir örnek olarak “düşük fiyat asimetrisini” örnek olarak verebiliriz. Diğer bazı yatırım araçlarının işleyişinden yola çıkan yatırımcılar, düşük fiyatlı varantların daha cazip olduğunu düşünseler de aslında gerçek çok farklı olabilir. Fiyatı 5 kuruşun altına inen varantlara yüksek talep gösteren yatırımcılar, ucuz varantları satın alarak kaybedebilecekleri miktarı kısıtlayabileceklerini düşünebilirler. “Fiyat o kadar düşük ki, kaybetsem ne olacak?” diyerek düşük fiyatlı varantları seçen yatırımcılar, varant fiyatı yükselirse hemen kârlarını realize edip, diğer yandan fiyat yükselişi gerçekleşmezse ellerinde tutmaya devam etmekteler. Düşük varant fiyatının, “ucuz” olarak algılanması yanlıştır. Eğer varantın fiyatı düşükse bunun ucuzluk dışında bir sebebi vardır. İhraççıların varantları değerinden düşük sattığı yanılgısına düşmemek gerekir. Bir varantın ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu gösteren unsur fiyat değil, örtük oynaklıktır. Buna paralel olarak varantlarda işlem yaparken “fiyatın ne kadar düşük olduğu”na değil, kaldıraç, duyarlılık, zaman kaybı, istikrarlı fiyat sağlama gibi diğer özelliklerini incelemek gerekir.Bu eğitim kapsamda varantların tüm özellikleri, alım/satım işlemleri, yatırım stratejileri eşliğinde oluşturulan gerçek portföyler üzerinden Finnet Trade Simulator Uygulaması (http://www.finnets.com/), Varant Expert ile varant analiz programı (https://www.finnet.com.tr/FinnetStore/Tr/Urun/AnalizExpert) ve İş Yatırım/Deutsche Menkul Kıymetler Aracı Kuruluşlarının Varant Analiz Web Siteleri üzerinden konu kapsamlı bir şekilde incelenmektedir.

Eğitim linki için tıklayın.

Portföy Risk Yönetimi eğitiminde, risk-getiri tercihleri doğrultusunda yatırımcıların portföy getiri hedefleri ve hisse senedi portföy sınırlamaları doğrultusunda ortalama-varyans optimizasyonu yapılmak suretiyle etkin sınır çerçevesinde detaylı risk analizleri hesaplanarak etkin hisse senedi dağılımları oluşturulmaktadır. Bilindiği üzere Portföy Yönetimi, finansal yatırımların varlık sınıflarına dağılımlarına karar verilmesi, risk yönetimi, portföy çeşitlemesi ve piyasa zamanlaması gibi stratejilerle yönetilmesi kavramlarını içermektedir. Bu eğitimin amacı; yatırım teorisini tanıtmak, yatırım kararları alınırken dikkate alınması gereken hususlar hakkında yatırımcıları bilgilendirmek, portföy yönetimini gerek teorik gerekse de uygulama bazında detaylı olarak değerlendirmeyi içermektedir. Bu eğitim sonucunda hedeflenen, katılımcılara finansal piyasalara, hisse senetlerine daha geniş bir bakış açısı (risk-getiri odaklı) ile bakmalarını, finans ve yatırım alanında günümüzdeki gelişmeleri daha iyi yorumlamalarını sağlamaktır. “

Eğitim Linki için tıklayın.

Finans dünyasındaki değişkenlerin gelecekte nasıl davranacaklarını tahmin edebilmek için, bu değişkenleri açıklayan olasılık dağılımlarının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu olasılık dağılımları yardımıyla, çok sayıda alternatif senaryolar oluşturmak için çeşitli simülasyon yöntemleri ve stokastik denklemler yardımıyla ilgili finansal değişkenin beklenen değeri ve etrafındaki sapmalar (varyans) tahmin edilmektedir. Gelecekteki süprizlere karşı korunmak için volatilitenin iyi tahmin (forecast) edilmesi çok önemlidir. Esasında yüksek volatilitenin özellikle riskten kaçınan (risk averse) bireysel ve kurumsal yatırımcıların finansal taleplerini olumsuz etkilediği de bilinen bir gerçektir.

Döviz, Endeks, Hisse Senetleri üzerine Opsiyon, Varant  işlemleri yapacaksanız veya Spot Hisse Senedi pozisyon alacaksanız yatırım vade perspektifiniz doğrultusunda işlem öncesinde en uygun dayanak varlık kullanım fiyatlarının tespit edilmesi, opsiyon, varant bariyer seviyelerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Alım veya Satım Varant pozisyonları alınması öncesinde belirlenen seviyelere denk gelen dayanak varlık olasılık düzeyleri pozisyonlarının karlılık seviyesini olumlu yönde etkileyecektir.

Eğitim içerisinde;

 • Hangi volatilite modelinin volatilite alım/satım işlemlerinde kullanılacağı hangi piyasada işlem yapılacağı ile yakından ilişkilidir.
 • Döviz piyasaları stokastik volatilite ortamına uygun hareket sergilemektedir.
 • Faiz piyasaları faiz düzeylerine dayalı bir volatilite döngüsü içerisinde bulunmaktadır.
 • Hisse senetleri kısa vadede ani sıçrama ve uzun zaman içerisinde volatilite erimesi söz konusudur.

Bu eğitim sonrasında yapılacak olan yatırım stratejileri ile çok daha etkin bir finansal yatırım ortamı oluşturulabilmektedir. Dolayısıyla, eğitim kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde katılımcılar istedikleri ölçüde kolaylıkla kur, hisse senedi, endeks fiyat seviye olasılıklarını oluşturarak portföy risk-getiri performanlarını profesyonel bir şekilde analiz edebilmektedirler.

Eğitim linki için tıklayın.

Eğitimde, finans dünyasında frekansı artan şiddeti yükselen dalgalanmaların makro ekonomik verilerdeki değişimler ile birlikte risk bazlı bir şekilde ele alınarak yatırım beklentilerin doğru ve etkin biçimde yorumlanması amaçlanmaktadır. Makro verilerle finans piyasalarında kısa vadeli ne şekilde yatırımlar yapıldığı, beklentiler ile gerçekleşmeler arasındaki sapmaların sonuçları örnek sonuçlar üzerinden analiz edilecektir.

FED Para Kurulunun yılda 8 kez toplandığı FOMC Komitesinin ekonomide tam istihdam ve %2 enflasyon hedefine ilişkin olarak almakta olduğu faiz kararlarına ilişkin örnek bir para politikası kurul toplantısı simülasyonu da eğitim kapsamında katılımcılar ile paylaşılmaktadır.

ABD’de ve Türkiye’de her ay içerisinde düzenli açıklanan tüm makro ekonomik verilerin zamanlaması, hesaplanma metodolojisi, yatırım kararlarına etkileri detaylı biçimde incelenmektedir.

Piyasalardaki türbülansların öncü göstergeleri olan küresel risk göstergelerin tanımları, ölçüm metodolojileri ve güncel durumu grafikler eşliğinde verilmektedir.

Yatırımcıların davranışlarını önemli ölçüde etkileyen veri sonuçları davranışsal finans terminolojisine uygun bir şekilde geçmiş tercübeler ışığında tartışılmaktadır.

Bu eğitime katılan kişiler makro ekonomik verilerin piyasa ile olan etkileşimleri bütünleşik bir şekilde öğreneceklerdir.

Finansal piyasalarda periyodik olarak yayınlanan makroekonomik verilerin piyasalar üzerindeki etkilerini rahatlıkla kavrayacaklardır.

Finansal piyasalardaki izlenen tüm değişkenlerin risk bazlı değerlendirmelerini yapabileceklerdir.

Eğitim linki için tıklayın.

ODAK NOKTALARI

#Makro Ekonomik Veriler #Finansal Piyasalar #Finansal Risk Göstergeleri # Yatırımcı Veri Algılama Psikolojisi #Finansal Değişken Simülasyonları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR (ÖĞRETİMSEL ÇIKTILAR/KAZANIMLAR)

Bilir    : Makro Ekonomik Verilerdeki Etkileşimleri Bütünleşik Biçimde Bilir .

Anlar  : Finansal Piyasalarda Periyodik Olarak Yayınlanan Makro Ekonomik Verilerin Finansal Değişkenler Üzerindeki Etkilerini Anlar.

Yapar  : Finansal Piyasalardaki Değişkenlerin Risk Bazlı Analizlerini Yapar.

KATILIMCILAR

Fon Yönetimi ve Hazine Birimi haricinde Banka Satış ve Pazarlama, Yatırım Danışmanlığı, Sermaye Piyasaları Bölümlerinde çalışanlar ile Şube çalışanlarına yöneliktir.

Uygulamalı Portföy Yönetimi Teknikleri (2 Gün)


AMAÇ
Seminerde, risk-getiri tercihleri doğrultusunda yatırımcıların portföy getiri hedefleri ve hisse
senedi portföy sınırlamaları doğrultusunda ortalama-varyans optimizasyonu yapılmak suretiyle
etkin sınır çerçevesinde uygulamalı risk analizleri hesaplanarak etkin hisse senedi dağılımları
oluşturulmaktadır. Eğitimin amacı; yatırım teorisini tanıtmak, yatırım kararları alınırken dikkate
alınması gereken hususlar hakkında bankacıları bilgilendirmek, portföy yönetimini gerek teorik
gerekse de uygulama bazında detaylı olarak değerlendirmeyi içermektedir. Eğitim sonucunda
hedeflenen, katılımcılara finansal piyasalara, finansal ürünlere, hisse senetlerine daha geniş
bir bakış açısı (risk-getiri odaklı) ile bakmalarını, finans ve yatırım alanında günümüzdeki
gelişmeleri daha iyi yorumlamalarını sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI


#Finansal Ürün Riskleri #Finansal Piyasalar #Portföy Yönetimi Teorileri # Portföy Risk
Ölçümleri #

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR (ÖĞRETİMSEL ÇIKTILAR/KAZANIMLAR)


Bilir :
Portföy Yönetimi Teorilerini ve Portföy Risk Ölçümlemesini Bilir.
Anlar : Yatırımcı Risk-Getiri Tercihlerine Uygun Portföy Yönetimi Sonuçlarını Anlar.
Yapar : Optimum Portföy Dağılımını ve Portföy Risk Yönetimi İşlemlerini Yapar.

KATILIMCILAR
Banka Fon Yönetimi, Portföy Yönetimi, Satış ve Pazarlama, Yatırım Danışmanlığı, Sermaye
Piyasaları Bölümleri, Banka Şube çalışanlarına ve Bireysel Emeklilik Şirketleri çalışanlarına
yöneliktir.

İÇERİK
■ Portföy Yönetimi
Portföy Kavramı ►Portföy Yönetimi Süreci ►Portföy Çeşitleri ►Risk & Beklenen Getiri
►Yatırımcı Risk İştahı
■ Yatırım Araçları, Finansal Risk-Getiri Hesaplamaları
Finansal Varlıklarda Beklenen Getiri & Risk ►Yatırım Ürünleri
■ Geleneksel Portföy Yönetimi
►Geleneksel Portföy Yönetimi Aşamaları
►Menkul Kıymet Seçimi
■ Modern Portföy Yönetimi
►Modern Portföy Teorisi Temelleri ►Yatırımcı Tercihleri ►Ortalama-Varyans ve Portföy
Seçimi ►Markowitz Portföy Çeşitlendirmesi ►Etkin Portföy ve Optimal Portföy Seçimi
■ Faktör Modelleri
►Finansal Varlık Fiyatlandırma Modeli ►Menkul Kıymetlerde Fazla/Düşük Fiyatlandırma
►Sermaye Piyasası Doğrusu ve Piyasa Portföyü ►Arbitraj Fiyatlama Teorisi ► FAMA ve
FRENCH 3 Faktör Modeli
■ Portföy Oluşturmada Temel ve Teknik Analiz Kullanımı
►Temel ve Teknik Analizin Önemi ►Temel Analiz Kriterleri ►Firma Analizi ►Finansal Analiz
►Teknik Analiz ►Temel ve Teknik Analiz Farkları ►Rassal Yürüyüş ve Etkin Piyasalar Hipotezi
■ Portföy Yönetimi Stratejileri
►Pasif Portföy Yönetimi ►Aktif Portföy Yönetimi ►Satın Al ve Elde Tut Stratejisi ►Maliyeti
Ortalama Stratejisi ►Sabit Değer Stratejisi ►Sabit Oran Stratejisi ►Değişken Oran Stratejisi
►Endeks Fon Stratejisi ►Portföy Sigortası
■ Portföy Performansının Ölçülmesi
►Sharpe Oranı ►Treynor Endeksi ►Jensen Ölçütü ►Sortino Oranı ►Performans Ölçüm
Yöntemlerinin Eleştirisi ►Piyasa Zamanlaması
■ BİST30 Hisse Senedi Portföyü Üzerine Portföy Yönetimi Uygulaması
Hisse Senedi Portföy Optimizasyonu ►Risk Bazlı Etkin Sınır Analizi ►Optimum Portföy
Risk Metrikleri ►Risk Bazlı Varlık Dağılımı
■ Sonuç ve Değerlendirme
Eğitim içerik tasarım ve şablonu TBB’ye aittir. Hiçbir şekilde kopyalamaz, dağıtılamaz ve
yayınlanamaz ve üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.

Kendini Yönetme
Davranışsal
Yetkinlikler

Ekibini Yönetme
Yönetsel
Yetkinlikler

İşini Yönetme
Mesleki/Bankacılık
Teknik Yetkinlikler

Geleceği Yönetme
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri

DY01 MESLEKİ
GELİŞİM VE
YENİLENME

YY01 HIZLI
KARAR ALMA VE
ÇEVİKLİK

MTY04 MALİYET

GYY03 DİJİTAL
OKUR-YAZARLIK

DY07 MÜŞTERİ
DUYARLILIĞI

YY02 PLANLAMA
VE
ORGANİZASYON

MTY05 FİYATLAMA

GYY04 DEĞİŞİM
VE DÜŞÜNCE
LİDERLİĞİ

DY09 ANALİTİK
DÜŞÜNME VE
YARATICILIK

YY08 SONUÇ
ODAKLILIK

MTY09
RAPORLAMA VE
SUNUM

GYY08 ÖĞRENME
STRATEJİLERİ

YY10
DENETLEME

MTY10
KIYASLAMA

  
 
Bu eğitim kapsamında; finansal matematik, faiz hesaplamaları (basit, bileşik, sürekli), farklı nakit akış seçeneklerine dayalı anuite hesaplamaları, aritmetik, geometrik, para ağırlıklı getiri kavramları, bono/tahvil ürünlerine yönelik tüm temel kavramlar örnek uygulamalar eşliğinde ele alınmaktadır. Bu eğitimde, tahvil özellikleri, tahvil değerlemesinin genel esasları, tahvil getirisi, vadeye kadar olan getiri ve tahvil riskini ölçme aracı olan durasyon, modifiye durasyon, spread durasyon, konveksite,..vs. gibi bir çok çeşitli risk ölçütleri örnekler eşliğinde incelenmektedir. Vade yapısı, verim eğrisi analizleri ve tüm verim eğrisi modelleri güncel piyasa verileri eşliğinde katılımcılar ile paylaşılmaktadır. Eğitim içerisindeki konular çok sayıda örneklerle açıklanmaktadır.