Danışmanlık Hizmetleri | Evren Bolgun

Danışmanlık Hizmetleri

 • Aktif/Pasif Yönetimi Uygulamaları
 • BASEL III-IV Yazılım İş Geliştirmeleri
 • Hazine Ön/Orta/Arka Ofis Sistem Entegrasyonları
 • Elektronik Alım/Satım & Fiyatlandırma Platformları
 • Risk Yönetimi ve İç Kontrol Danışmanlığı
 • Sistem, Süreç, Ürün Denetimleri ve Model Validasyonu
 • Hazine Ürün Değerleme ve Piyasa Risk Ölçümlemeleri
 • Yatırım Fonu Risk/Performans Ölçümlemesi
 • Portföy Risk Yönetim Sistem Entegrasyonu
 • BES Robo-Yatırım Danışmanlık
 • Yatırım Fon Derecelendirmesi
 • Ön/Orta/Arka Ofis Sistem Entegrasyonları
 • Online Elektronik Alım/Satım & Fiyatlandırma Platformları
 • Risk Yönetimi, İç Kontrol, Teftiş Danışmanlığı
 • Varlık Yönetimi, Aile Ofisi Hizmeti
 • Kurumsal Risk Yönetimi Sistem Kurulumu
 • Finansal Yönetim Danışmanlığı
 • Piyasa Risk Analizleri & Değerleme
 • Finansal Korunma (Hedging) Sistem Entegrasyonu
 • Türev Ürün Uygulama Danışmanlığı
 • Risk Bazlı Makro Ekonomik Verilerin Yorumlanması