Sunumlar | Evren Bolgun

Sunumlar

Yeditepe Üniversitesi, Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları Konferansı, 17 Aralık 2019

Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İndir

Beykent Üniversitesi, Sermaye Piyasasının Gelişimi & Beklentiler, 20 Aralık 2019

Etkin Piyasa Hipotezi Doğrultusunda Medyanın Bilgilendirme Sorumluluğu

İndir

İstanbul Finans Kongresi | Beykent & Işık Üniversiteleri, 1 Kasım 2019


Financial Crises of Thoughts: Investors Psychology & Financial Stability

İndir

Finans Cafe, Vizyoner Finansçılar Seminerleri

Tahvil Piyasasının Yapısı ve İşleyişi, 19 Ekim 2018

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi

Özel Sektör Tahvil Piyasası, 14 Aralık 2017

Koç Üniversitesi, Ekonomik Araştırma Forumu, Monetary Policy & Banking Sector, 17 Kasım 2017

Boğaziçi Üniversitesi, Finans Mühendisliği Bölümü, Risk Management, October 2017

Boğaziçi Üniversitesi, Finans Mühendisliği Bölümü, Portföy Risk Yönetimi Uygulaması (BIST), Kasım 2016